Οι προπονητές Θεσσαλονίκης μένουν σπίτι, αλλά δεν μένουν σιωπηλοί