Διαφήμιση

Το thematch.gr διαθέτει έναν αριθμό θέσεων στο περιεχόμενό του για διαφημιστική προβολή. Η διαχείριση του διαφημιστικού υλικό γίνεται με πρώτο κριτήριο τη λειτουργικότητα του χώρου για τον επισκέπτη, η οποία συνδυάζεται με την ικανοποιητική προβολή του διαφημιστικού μηνύματος.

Σημειώστε ότι οι διαφημίσεις μπορούν να εμφανίζονται σε όλες τις σελίδες, ή πιο στοχευμένα, για παράδειγμα μόνο στο υλικό που αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα. Τα διαφημιστικά banner θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο thematch.gr@gmail.com ή στο thematch.gr@gmail.com με τίτλο θέματος «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ».