Αφαίρεση βαθμών για χρέη σε παίκτες για Καραϊσκάκη και Ρόδο


Αφαίρεση βαθμών αποφάσισε το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ για Καραϊσκάκη Άρτας και Ρόδο για χρέη σε παίκτες οι οποίοι έχουν δικαιωθεί και απαιτούν τα δεδουλευμένα τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Καραϊσκάκης Άρτας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή- Αριστοτέλη Καραγιαννίδη του Χρήστου, την επιβληθείσα με την 210/2021 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Απορρίπτει την αίτηση της ΠΑΕ Καραϊσκάκης Άρτας κατά του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Αριστοτέλη Καραγιαννίδη του Χρήστου.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Ρόδος, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή– Χρυσόστομου Ρεβυθόπουλου του Χρήστου, του συνολικού ποσού των εννέα χιλιάδων, εκατό πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (9.158, 84) την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Ρόδος, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή–Ανδρέα Τσίπρα του Σταύρου, του συνολικού ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων, είκοσι εννέα ευρώ και εννέα λεπτών (15.029, 09), την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.


Περισσότερα: