Η Ε.Π.Σ. Αχαΐας για το κλίμα έντασης στο τελευταίο Δ.Σ.

ΕΠΣΑ


Την ανακοίνωση υπογράφουν ο πρόεδρος και η αναπληρώτρια γραμματέας της Ένωσης και έχει να κάνει με το κλίμα έντασης που επικράτησε στο τελευταίο Δ.Σ.

Eνημερώνουμε τα μέλη μας καθώς και το φίλαθλο κοινό, ότι στις 2-12-2016 και ώρα 20.00μμ στα γραφεία της ΕΠΣ Αχαΐας, μετά από νόμιμη και σύμφωνη με το Καταστατικό Πρόσκληση του Προέδρου της ΕΠΣ Αχαΐας, κ. Δημήτρη Μπαλαφούτη, συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ προκειμένου να συνεδριάσει επί των κάτωθι Θεμάτων που περιλαμβάνονταν στην Ημερήσια Διάταξη, συγκεκριμένα:

Θέμα 1ο : Ανάγνωση πρακτικών – Υπογραφή
Θέμα 2ο : Οικονομικά – Διαχειριστικά
Θέμα 3ο : Επικύρωση πρακτικού Εκτελεστικής Γραμματείας Νο 22
Θέμα 4ο : Αναπλήρωση ενός μέλους της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου έπειτα από παραίτηση του κου Μπασκούτα Ελευθέριου
Θέμα 5ο : Θέματα Διαιτησίας – Μεταγραφές Διαιτητών
Θέμα 6ο : Προκήρυξη εκλογών
Θέμα 7ο : Ορισμός δύο εκπροσώπων για Γενική Συνέλευση των Ενώσεων – Μελών της Ε.Π.Ο. της 19-12-2016.

Με την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρό του και κατά την εκφώνηση των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, πήρε το λόγο αυθαίρετα το μέλος του ΔΣ κ. Δανιήλ Άγγελος, ο οποίος ζήτησε να συμπεριληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη Θέμα που δεν αναγραφόταν στην Πρόσκληση και συγκεκριμένα ζήτησε αναιτιολόγητα και χωρίς καν να εξηγήσει τους λόγους να αλλάξουν τα Μέλη όλων των Επιτροπών της ΕΠΣ Αχαΐας. Τότε ο Πρόεδρος του ΔΣ επισήμαινε και ενημέρωσε το ΔΣ ότι σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο δεν ήταν δυνατό να προστεθούν και να συζητηθούν Θέματα εκτός Ημερήσιας Διατάξεως.

Μετά από αυτήν την δήλωση του Προέδρου ο κ. Δανιήλ συνεπικουρούμενος από τους Χριστόπουλο Οδυσσέα, Πλώτα Αθανάσιο και Σαρρή Δημήτριο, διατάραξαν σοβαρά την συνεδρίαση με άσκηση λεκτικής βίας, φωνές, πρόκληση θορύβων και δημιουργία κλίματος έντασης. Κατόπιν τούτων και εφόσον ήταν αδύνατη η ομαλή και ειρηνική συνέχιση της συνεδρίασης και προς αποφυγήν περαιτέρω δυσάρεστων καταστάσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διέκοψε την συνεδρίαση χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να συζητήσει ή να λάβει απόφαση επί ΚΑΝΕΝΟΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ Θέματος.

Κατόπιν των ανωτέρω:
1) Ενημερώνουμε τα μέλη μας καθώς και το φίλαθλο κοινό ότι ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ αλλαγή δεν έχει επέλθει στην σύνθεση των Επιτροπών της ΕΠΣ Αχαΐας καθώς και ότι αυτές λειτουργούν κανονικά και με την σύνθεση που ήδη είχαν πριν τις 02-12-2016.
2) ΚΑΛΟΥΜΕ και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε τρίτον να μην διασπείρουν εν γνώσει τους ψευδείς ειδήσεις ή φήμες ικανές να ταράξουν την ομαλότητα και εύρυθμη λειτουργία τόσο των Πρωταθλημάτων, του Κυπέλλου και των Πρωταθλημάτων Υποδομής όσο και την αποτελεσματική λειτουργία των οργάνων της ΕΠΣ Αχαΐας.
3) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Αχαΐας να μην αναπαράγουν ψευδείς ειδήσεις ή φήμες ικανές να ταράξουν την ομαλότητα και εύρυθμη λειτουργία τόσο των Πρωταθλημάτων, του Κυπέλλου και των Πρωταθλημάτων Υποδομής όσο και την αποτελεσματική λειτουργία των οργάνων της ΕΠΣ Αχαΐας.
4) ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι προκείμενου να διασφαλιστεί η νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της ΕΠΣ Αχαΐας θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται κατά παντός υπευθύνου.


Περισσότερα: