Με Σταύρο Τσούρα πρόεδρο και…Τζάρο Γενικό Αρχηγό η νέα διοίκηση του Λιμνοχωρίου


Νέα διοίκηση προέκυψε στην ομάδα του Λιμνοχωρίου που θα τρέξει για να γίνει μια ανταγωνιστική ομάδα στη μεγάλη κατηγορία του Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η σύνθεση έχει ως εξής:

 • Πρόεδρος: Τσούρας Σταύρος,
 • Α’ Αντιπρόεδρος: Νικολακόπουλος Δημήτρης,
 • Β’ Αντιπρόεδρος: Λοτσάρης Χρήστος,
 • Ταμίας: Γερασιμόπουλος Θανάσης,
 • Β’ ταμίας: Γερασιμόπουλος Παναγιώτης,
 • Γεν.Αρχηγός: Παναγιωτόπουλος Ιωάννης,
 • Β’ Γεν.Αρχηγός: Καπερώνης Φώτης,
 • Υπευθ.Γηπέδου: Κυριαζόπουλος Βασίλης,
 • Γεν.Γραμματέας: Γερασιμόπουλος Θεοφάνης.
 • Έφορος υλικού: Παναγιωτόπουλος Βασίλης
 • Υπευθ.Μελών: Λοτσάρης Δημήτρης,
 • Εκπρ. Δήμου: Ορδίτης Αλέκος
 •  Εκπρ Δήμου: Λοτσάρης Παναγιώτης
 • Υπευθ.πρώτων βοηθειών: Παναγιωτόπουλος Νίκος
 • Μέλη: Τσούρας Χρήστος, Παναγιωτοπουλος Γιώργος, Λοτσάρης Αρίστος,  Ζερδεβάς Ιωάννης


Περισσότερα: